Manželství

Svatba je životní událostí každého, kdo manželství vstupuje. Svatební portál VezmemeSe.cz Vám přináší základní definice pojmů co se svatby a uzavření manželství týče. Kdo je nevěsta, kdo ženich, jakou mají úlohu svědci a družičky a mnoho dalšího naleznete v následujících příspěvcích.

Manželství ve světě

Afrika Předpokladem pro vznik manželství je tzv. zasvěcení. Jde o rituál přechodu dívky či chlapce z dětství do dospělosti, který je často doprovázen obřízkou. Velký důraz je zde kladen na plodnost, neboť jednou ze základních mravních i právních povinností muže je soulož za účelem plození. Základní povinností ženy je pak rodit děti Další důležitou náležitostí

Formy manželství

Manželství monogamické, polygamické, polyandrické, polygynické atd.

Co to je manželství

Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny. Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství, mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel. V několika státech Evropské Unie, USA, Jižní Ameriky, Austrálie, JARu a Izraeli manželství není definované pouze

Svatba – definice svatby

Svatba neboli sňatek je obvykle slavnostní vznik manželství. V posledních desetiletích v některých zemích lze uzavřít sňatek i mezi dvěma muži anebo mezi dvěma ženami. Z pohledu ženy se nazývá vdavky, pro muže ženitba. Slovo ze základu svatý (z praslov. *svętъ mocný, silný) naznačuje, že jde o obřad vzájemného potvrzení a zveřejnění silného vztahu, svazku.

Náboženské pojetí manželství

Katolické, křesťanské pojetí manželstv, pravoslavné, protestantské pojetí církve aj.

Svatba – svatební slovníček pojmů

Církevní sňatek je forma sňatku, která probíhá zpravidla v místě obvyklém pro náboženské obřady (například kostel), oddávajícím je kněz či jiná pověřená osoba a obřad se odehrává podle předpisů a zvyklostí příslušné církve či náboženské společnosti. Církevní sňatek je v České republice úředně platným sňatkem od novelizace zákona o rodině v roce 1992. Družba je

Zánik manželství

Tak jako vznik manželství má svá pravidla, stejně tomu je při zániku manželství