Zákony ČR a svatba

Každý sňatek v České republice se musí řídit platnou legislativou. Ať už se jedná o občanský či církevní sňatek, registrované partnerství či sňatek cizinců žijících v České republice.

svatba v cizině

Občan České republiky nebo občan bez státní příslušností s trvalým pobytem na území ČR může v cizině uzavřít jak civilní, tak církevní sňatek.

Uzavření manželství v zastoupení

Nemůže-li být jeden ze snoubenců přítomen svému vlastnímu sňatku, může jej zastoupit jiná osoba stejného pohlaví. Taková situace může nastat v případě náhlé nemoci, dlouhodobému pobytu v zahraničí nebo dokonce vojáka odvolaného do války.

Sňatek s cizincem

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky…

Občanský sňatek

Občanský sňatek  je nejčastější formou sňatku v České republice. Co vše, tj. zejména jaké doklady k tomu budete potřebovat?

Registrované partnerství

Registrované partnerství je úředně nebo jinak zaznamenané partnerství dvou dospělých osob stejného pohlaví.

Církevní sňatek v ČR

Církevní sňatek má své osobité kouzlo, ale také zákonné náležitosti.

Svatba – definice svatby

Svatba neboli sňatek je obvykle slavnostní vznik manželství. V posledních desetiletích v některých zemích lze uzavřít sňatek i mezi dvěma muži anebo mezi dvěma ženami. Z pohledu ženy se nazývá vdavky, pro muže ženitba. Slovo ze základu svatý (z praslov. *svętъ mocný, silný) naznačuje, že jde o obřad vzájemného potvrzení a zveřejnění silného vztahu, svazku.

Svatba – svatební slovníček pojmů

Církevní sňatek je forma sňatku, která probíhá zpravidla v místě obvyklém pro náboženské obřady (například kostel), oddávajícím je kněz či jiná pověřená osoba a obřad se odehrává podle předpisů a zvyklostí příslušné církve či náboženské společnosti. Církevní sňatek je v České republice úředně platným sňatkem od novelizace zákona o rodině v roce 1992. Družba je