Řazení svatebních aut

Jak správně seřadit auta nevěsty, ženicha a svatebních hostů na obřad a po obřadu?

Záleží na tom, zda budou chtít snoubenci jet na obřad odděleně nebo spolu. Běžnější je jet odděleně. Dále je potřeba si rozmyslet, kdo s kým pojede, na internetu najdete několik variant, já se pokusím dát tyto informace dohromady:

Varianty řazení na obřad – odděleně

1. varianta

2. varianta

auto s ženichem a svědkem auto s ženichem, matkou a svědkem
auto či auta s rodiči auto s matkou nevěsty a otcem ženicha
ostatní svatebčané ostatní svatebčané
auto s nevěstou a svědkem auto s nevěstou, otcem a svědkem

3. varianta

4. varianta

auto s ženichem, rodiči a svědkem auto s ženichem, rodiči a svědkem
ostatní svatebčané auto s matkou nevěsty
auto s nevěstou, rodiči a svědkem ostatní svatebčané
auto s nevěstou, otcem a svědkem

Varianta řazení na obřad – spolu

auto s rodičovskými páry
auto s nevěstou a ženichem
ostatní svatebčané

Cestou na svatební obřad trubte, co to půjde (my jednou na svatbě sestřenice odrovnali klakson :) ), troubí se, aby se odehnali zlí duchové, kteří se snaží svatbu překazit.

Auto nevěsty zaparkujte co nejblíže místu svatebního obřadu (nezapomeňte se zeptat na matrice, kde může nevěsta vystoupit), není vhodné, aby vystupovala mezi ostatními hosty a zaparkovanými auty.

Řidič nevěsty nechá zaparkovat a vystoupit ostatní svatebčany, jakmile se seřadí, můžou přivítat vystupující nevěstu.

Po obřadu

A na řazení svatebních aut po obřadu se již většina webů shodne:

auto s novomanželi
auta s rodiči a svědky
ostatní svatebčané

A nezapomeňte i po obřadu troubit, tentokrát z radosti, že se vše dopadlo tak, jak mělo :)

Leave a Comment

Your email address will not be published.