Zásnuby aneb jak požádat o ruku

Jak je to se zásnubami a jak na ně?

Za svůj život jsme mnohokráte zamilovaní, máme rádi, ale i milujeme. Je ale málo našich milovaných, se kterými jsme si naprosto jisti, že právě oni jsou těmi, s nimiž chceme strávit zbytek svých dnů. Cítíme to celým srdcem a jediné pochybnosti způsobuje pouze strach z tak silného pocitu. Právě nyní přichází okamžik, téměř celosvětově nazývaný zásnubami, kdy jeden druhému vyjadřujeme a sdělujeme tuto krásnou skutečnost.

Kam až však sahají kořeny tohoto globálně dodržovaného zvyku, který si dodnes uchovává svá nepsaná pravidla a který tak dále předávají následujícím generacím miliony milujících? Hovoříme zde vskutku o velmi dávné historii. První zmínky o zásnubách byly totiž zaznamenány již v prvním století před naším letopočtem, kdy byly židovským lidem a jejich základní právem Tóra oslavovány jako jeden ze dvou vzájemně spojených manželských obřadů . Oba ceremoniály pak probíhali během jednoho roku. Z této doby tedy zřejmě pochází i náš zvyk nazývaný „do roka a do dne“. Snoubenci do této doby žili se svými rodinami.

V minulosti též bylo zvykem vyjednávání o věnu nevěsty, a co je též důležité zmínit, také samotné vyjednávání o poskytnutí souhlasu se sňatkem, tedy tzv. věnování nevěstiny ruky. Historie darování zásnubního prstenu již tak jasná není a očividně každá kultura by si jej ráda přisvojila. Většinou se ale počátky této tradice přisuzují zmíněným Židům nebo Římanům. Římský lid nám však podle všeho předurčil prst, na kterém prsten nosíme, tedy prsteníček levé ruky. Je tomu tak údajně proto, protože právě tímto prstem vede žíla přímo k srdci.

A jak je to tedy dnes se zásnubami?

Z napsaného je patrné, že naši předci zvládli svoji roli předavatele zvyklostí vskutku brilantně. I naše současnost nadále oslavuje zasnoubení, které je následováno svatebním obřadem, jakožto formálním potvrzením slíbeného. Stejně tak, jak již bylo zmíněno výše, většina zasnoubených dodržuje datum svatby v termínu do roka od svého zasnoubení.

Věnování zásnubního prstenu

Při zásnubách je i dnes věnován zásnubní prsten s radostí nošený na levém prsteníčku. S postupem času se tedy změnil spíše přístup k zásnubám z hlediska rodiny. Zřejmě jen málokdo dnes nejprve žádá o svolení rodiče budoucí nevěsty a snoubenci svým rodinám tuto skutečnost častěji oznamují. Také tradice, že muž žádá o ruku ženu, je s postupem času lehce překonávána a i když se v našich končinách zatím jedná stále o výjimky, žádajících žen stále přibývá.

Praktické tipy k zásnubám

Žádost o ruku z úst muže by měla být provázená zásnubním darem v podobě zásnubního prstenu. Tento prsten má být dle zvyklostí ozdoben diamantem nebo perlou, avšak vždy by měl muž přihlédnout ke vkusu své budoucí snoubenky, která ho pak o to raději bude nosit. Stačí, když si partner prohlédne šperky, kterými se jeho partnerka dennodenně zdobí. Velikost prstenu pak může vyzkoušet nasazením ženina prstenu na prst svůj nebo pomocí provázku, na němž uváže uzel podle velikost jejího prstenu. Pozor, měříme vždy vnitřní část prstenu. Pokud žádost pokládá žena, většinou ji prstenem nedoprovází.

Dekorace, které jsou náročnější na přípravu, ale stojí za to

V případě tázajícího se muže, je též zvykem, že dotaz je přednášen s jedním kolenem v pokleku. Kouzlo okamžiku pak může umocnit i výběr místa. Možná máte své oblíbené magické místo nebo místo, kde jste se poprvé setkali, místo, kde jste zažili něco výjimečného. Jestliže máte prostor o něm přemýšlet, jistě vám hned jasně vyvstane v paměti to pravé. Kdyby se tak však nestalo, nezoufejte, oceněna bude určitě i atmosféra, kterou nezažíváte každý den, tedy prostředí příjemné restaurace nebo dovolené. Řeknete-li si své předsvatební ano a stanete se tak oficiálně snoubenci, následuje vaše radostné oznámení rodinám a přátelům. Přinést tuto krásnou zprávu by jste měli nejprve rodičům budoucí nevěsty a rozhodně nebudete chybovat, pokud zvolíte slavnostnější oděv a jako dar mamince snoubenky přinesete květiny. Na závěr se však jistě sluší váš slib o společné budoucnosti řádně oslavit.

Závěrem pro pobavení

Leave a Comment

Your email address will not be published.